Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü

Hakkımızda

hakkimizda

Uluslararasılaşmanın, eğitim ve araştırma kalitesini arttırdığına inanıyor ve bu doğrultuda yaratıcılığı, öğrenmeyi ve keşfetmeyi destekleyip kültürlerarası alışveriş için çok sayıda fırsat sunan bir ortam yaratmayı hedefliyoruz.

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü olarak; Erasmus+, ikili değişim anlaşmaları ve diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin uluslararası değişim programlarından faydalanma fırsatlarını oluşturmayı amaçlamaktayız.

Öğrencilerimizin sorunsuz bir şekilde yurt dışında öğrenim görmeleri için dünya çapında alanında önde gelen eğitim kuruluşları ile iletişimin sağlanması ve değişim programlarına ilişkin süreçlerin yönetimi, ortaklık kurulan üniversiteler ile gerekli yazışmaların yapılması, ikili anlaşmaları hazırlanması, güncellenmesi ve imza sürecinin takip edilmesi, uluslararası öğrencilerin üniversitemize kazandırılması ve ülkemizde sorunsuz eğitim almalarının sağlanması ana görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Uluslararasılaşma Politikamız

Herhangi bir kurumda modernleşmenin başlıca şartı uluslararası ortaklıklar kurmaktır.

Bu bağlamda, eğitim-öğretim ve araştırma–geliştirme çalışmalarımızda ulusal ve uluslararası alanda topluma etki eden bir kurum olma hedefi ile ilerlemekteyiz.

Uluslararasılaşma politikamız çerçevesinde, Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü olarak;

I. Uluslararası öğrenci sayısı ve ülke çeşitliliğinin arttırılması,

II. Değişim ve Ortak Eğitim-Öğretim Programları kapsamında öğrenci ve personel hareketliliklerinin arttırılması,

III. Dünya çapında alanında önde gelen uluslararası kurum/kuruluşlar ile imzalanan iş birliği anlaşması sayısının arttırılması,

IV. Diploma tanınırlık çalışmalarımız kapsamında uluslararası akreditasyon başvuru işlemlerinin takibi

Konulara öncelik vermekteyiz.

İnanıyoruz ki; uluslararasılaşmaya gösterdiğimiz özen ve ilgi sayesinde İstinye Üniversitesi dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yerini almaya emin adımlarla ilerleyecektir.

Yüksekokullarımızdaki/Fakültelerimizdeki/Enstitülerimizdeki Uluslararasılaşma Sorumlularımızın bilgileri aşağıdaki gibidir:

YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE/ENSTİTÜ AD-SOYAD İLETİŞİM BİLGİSİ
Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ece GİRAY TUFAN egiray@istinye.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Beyza ÇABUK bcabuk@istinye.edu.tr
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan DARICI hdarici@istinye.edu.tr
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Rıza Kerem DEDEOĞLU rdedeoglu@istinye.edu.tr
Eczacılık Fakültesi Doç. Dr. İnci KAYIN inci.kayin@istinye.edu.tr
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hale SİNİRLİOĞLU hale.sinirlioglu@istinye.edu.tr
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KÖLEMEN ulku.kolemen@istinye.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Sinem TUNCEL KOSTAKOĞLU sinem.kostakoglu@istinye.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Can DONDURAN can.donduran@istinye.edu.tr
İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Rana ÖZTÜRK

rana.ozturk@istinye.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğba PEHLİVAN tugba.pehlivan@istinye.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Fahri ERENEL ferenel@istinye.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Huri BULUT huri.bulut@istinye.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Sertaç ÖZTÜRK sertac.ozturk@istinye.edu.tr