Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü

Nasıl Başvurabilirim?

Üniversitemize başvuruda bulunmak için, başvuru formumuzu doldurarak aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Ön Lisans ve Lisans Başvuruları İçin Gerekli Belgeler;

- Pasaportun kimlik sayfası fotokopisi

- Lise diplomasının orijinal versiyonu ile Türkçe veya İngilizce tercümesi

- Lise transkriptinin orijinal versiyonu ile Türkçe veya İngilizce tercümesi

- Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösterir denklik belgesi (İlgili belgenin ibrazının zorunluluğu Yükseköğretim Kurulu üst yazısı ile kaldırılmıştır.)

- 1 adet vesikalık fotoğraf

- Ulusal/uluslararası sınav sonucu (var ise)

- Dil muafiyetine dair belge (var ise)

- İstinye Üniversitesi tarafından kabul edilen dil muafiyet belgeleri için tıklayınız.

- İkamet izni (Var ise)

Lisansüstü Başvuruları İçin Gerekli Belgeler;

- Pasaportun kimlik sayfası fotokopisi(Çift uyruk olması durumunda her iki uyruğa ait pasaport yüklenmelidir.)

- Lisans diplomasının Türkçe veya İngilizce tercümeli kopyası

- Lisans transkriptinin Türkçe veya İngilizce tercümeli kopyası

- 1 adet Vesikalık fotoğraf

- Denklik Belgesi ya da Tanınırlık Belgesi

Tanınırlık Belgesi Nedir, Denklik Belgesi Nedir?

Tanınırlık Belgesi: Eğitim alınan/alınmış yükseköğretim kurumunun Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığını gösterir belgedir.

Bu belgeyi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip herhangi bir kişi Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet sistemi üzerinden temin edebilir.

Bu kontrol başvuru aşamasında başvuru değerlendirme ekibimiz tarafından da yapılmaktadır.

e-Devlet üzerinden doğrulaması yapılamayan Yükseköğretim kurumları için başvuru yapan adayın bir dilekçe ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu’na başvuru yapması gerekmektedir.

Denklik Belgesi: Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda alınmış eğitimin Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim kurumlarındaki eğitime eşdeğer olduğunu gösterir belgedir.

Ne zaman Tanınırlık Belgesi ibraz edilmelidir, ne zaman Denklik Belgesi ibraz edilmelidir?

Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarında herhangi bir programa yapılacak başvurularda başvuru aşamasında Tanınırlık Belgesi ibraz edilmelidir.

Sağlık Bilimleri alanında herhangi bir programa yapılacak başvurularda proje/tez dönemi başlangıcına kadar Denklik Belgesi ibraz edilmelidir, aksi takdirde proje/tez dönemi eğitime başlanılamaz.

- Dil muafiyetine dair belge (var ise)

İstinye Üniversitesi tarafından kabul edilen dil muafiyet belgeleri için tıklayınız.

- İkamet izni (Var ise)