Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü

Transfer Öğrenciler

Daha önce lisans- ön lisans düzeyinde eğitim almış ve üniversitemize kayıt yaptırmak isteyen veya farklı bir üniversitede eğitimine devam eden ve üniversitemize geçiş yapmak isteyen adaylardan aşağıda yer alan belgeler talep edilmektedir:

 • Lisans- Ön lisans Diploması (Aday mezun ise)

 • Öğrenci Belgesi (Aday mezun değil ise)

 • Transkript (İmzalı- Mühürlü)

 • Detaylı ders içerikleri (İmzalı- Mühürlü)
 • Yükseköğretim Kurumuna Ait Tanınırlık Belgesi*; Üniversite eğitiminin yarıda bırakıldığı kurumun Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığını gösteren belge; Detaylı bilgi için; https://denklik.yok.gov.tr/sikca-sorulan-sorular 

  *Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan mezun öğrencilerin bu belgeyi sunması gerek bulunmamaktadır.

 • Pasaport

 • Lise Diploması (Türkçe veya İngilizce Tercüme)

 • Transkript (Türkçe veya İngilizce Tercüme)

 • Denklik Belgesi (Kesin kayıt sırasında talep edilmektedir.) (Ülkelerde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği’nden, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'ndan veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınabilmektedir.)
   
 • Dil Yeterlilik Belgesi (Kabul edilen dil yeterlilik belgeleri için lütfen tıklayınız.)

 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

 • İkamet İzni (Mevcutsa)